27.03.2020

На 24 март на пресконференция в Министерски съвет, на която бяха обявени икономическите и социални мерки на правителството за борба с последиците от COVID 19 Министър Горанов на практика нарече близо 1 милион българи упражняващи свободни професии и самоосигуряващи се лица „маргинали“

На 24 март на пресконференция в Министерски съвет, на която бяха обявени икономическите и социални мерки на правителството за борба с последиците от COVID 19 Министър Горанов на практика нарече близо 1 милион българи упражняващи свободни професии и самоосигуряващи се лица „маргинали“, като по този признак същите останаха извън пакета с икономически мерки. Изхождайки от етимологията на думата „маргинален човек“ следва, че всички тези български граждани са извън мерките, тъй като се намират на границата на различни социални групи, системи, култури и под влиянието на противоречащи си норми, ценности и т.н. И всичко това в противоречие със закона, Конституцията на Република България и становището на Европейската комисия, че в тази безпрецедентна ситуация е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване въздействието върху заетостта, като се подпомогнат не само наетите по трудов договор лица, но и самонаетите лица. Още по темата: Адвокат: Държавата трябва да подпомогне и самонаетите лица

08.01.2020

На 09.01.2020 год. /четвъртък/, от 16.00 часа в “Гранд хотел София”, Зала “София”, ще се проведе официална пресконференция, в четири панела:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АДВОКАТИ, На 09.01.2020 год. /четвъртък/, от 16.00 часа в “Гранд хотел София”, Зала “София”, ще се проведе официална пресконференция, в четири панела: Първи панел: Представяне на кандидатите за органи на Софийска адвокатска колегия/САК/, които ще участват в насрочените за 25.01.-26.01.2020 год. избори, включени в листата на кандидата за Председател на Адвокатския Съвет при Софийска Адвокатска Колегия – адв.Райна Аврамова. Втори панел: Представяне на програма за управление на Софийска адвокатска колегия. Трети панел: Изказвания на отделните кандидати за органи на САК по въпроси залегнали в програмата за управление на САК. Четвърти панел: Обсъждане на представената програма. Заключителна част: Коктейл. Общата продължителност на пресконференцията е четири астрономически часа. Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие! Избори САК 2020

14.12.2019

Днес 14.12.2019 год. се проведе в ЦОА “Кръстьо Цончев”- София обсъждаме на предложени промени а ЗАдв с внесения на 08.11.2019 год. в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗА. ЗИДЗА

Днес 14.12.2019 год. се проведе в ЦОА “Кръстьо Цончев”- София обсъждаме на предложени промени а ЗАдв с внесения на 08.11.2019 год. в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗА. ЗИДЗА

04.12.2019

Дело на годината

За втори път адвокат Райна Аврамова с приз от „Националните награди за правосъдие“. На благотворителния бал на юристите "Темида цената на истината" проведен на 23.11.2019 година адвокат Райна Аврамова бе удостоена с приз за „Дело на годината“: „БИСОФТ“ЕООД срещу НБПП за авторското право на софтуерна система/продукт за отчитане на правната помощ по Закона за правна помощ. Припомняме, че адвокат Райна Аврамова получи и приз за 2017 година за „Жена-адвокат на годината“ на стилна церемония в София.

21.11.2019

Директно - публично разпределение на дело НБПП/БИСОФТ

Системата за случайно разпределение на дела определи съдия Ивайло Младенов за докладчик по делото, образувано в Апелативен съд – София по повод жалба срещу определение на СГС, с което е допусната обезпечителна мярка „забрана“ за използване на софтуерния продукт, представляващ единна информационна система за отчитане на правната помощ с европейски средства по Оперативна програма добро управление, с който НБПП и адвокатски колегии работят от м. септември 2018 г. Делото е с № 5697/2019 год. и предстои разглеждането му в Апелативен съд – София.

Page 3 of 14